Su wjele wót Krabata a ewangelskich Górnoserbow wuknuli

Awtor: Ines Neumann srjoda, 03. januar 2018
Wulětarje pó woglěźe muzema. Foto: H. Leipner

Sćo južo raz wuglědali 7. knigły Mojzasa? My smy! My, to su te źaseś wobźělniki wulěta ewangelskich serbskich kśesćijanow do Budyšyna 16. decembra. Źeń do 3. adwenta ga jo pla górnoserbskich ewangelskich luźi kužde lěto wósebny źeń. We swójej cerkwi Sw. Michała wugótuju ten wjacor koncert wuknikow Serbskego gymnaziuma.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś