Łužyska namša ze serbskim późělom

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 03. januar 2018
Tśeśu njeźelu pśichoda, 17. decembra, jo se swěśiła tradicionalna Łužyska namša w chóśebuskej Nimskej cerkwi z mócnym serbskim późělom. Pód Lutherowym motom Take njejsmy hyšći, ale buźomy stej wuwitałej wušy promšt Martin Herche a wósadny faraŕ dr. Uwe Weise namšarki a namšarjow z bliska a z daloka. Wósebnje stej se wuźěkowałej rucnikarkam a rucnikarjam za jich źěło na dobro regiona. Namšu su toś sobu wugótowałej pjakarska mejstarka Cindy Lohse z města, restawratoŕ a tyšaŕ Christoph Schröter z Brjazowego Ługa/Breslack pla Gubina a teke faraŕ Burkhard Behr, wjednik nowozałožonego Centruma za dialog & změnu EKBO, kenž jo zaměstnjomy na farje w Kórjenju. Namšy su słyšaš byli tśi serbske rěcy: psalm a zapšosbu jo cytała dr. Christiana Piniekowa z města dolnoserbski, predikant Manfed Hermaš jo cytał epistlu górnoserbski a ewangelium w slěpjańšćinje. Na kóńcu jo wušy promšt Herche pśibytnych, mjazy nimi žednych serbskich namšarjow, teke na serbske žognował. Muzikaliski wobrubiłej stej namšu dr.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś