Źiśi su zwónili, klapali a šćerkali

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 13. december 2017
Gregor Kliem, student ethnomuzikologije a iniciator gibanja Serbska reja z Lipska, jo na projektowych dnjach w měsćańskem muzeju wuknikam tśeśeje a stwórteje klase ze zakładnych šulow ze serbskeju wucbu pokazował wšake instrumenty. Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś