Studnja žyweje wódy

Awtor: Hartmut Leipner srjoda, 06. december 2017
Wustup chora Dolnoserbskego gymnaziuma z Geraldom Šejnom na šulskej namšy pśed pomnikom M. Luthera w juliju 2017. Foto: H. L.

Z města. Kužde lěto se zmakajo Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. na lětnu zgromaźinu sobotu do prědnego adwenta. Gronko na lěto 2018 „Cu łacnemu daś ze studnje žyweje wódy dermo“ jo se śěgnuło ako cerwjena nitka pśez cełu zgromaźinu. Na zmakanju 1.12.2017 su cłonki wugódnośili aktiwity towaristwa w zajźonem lěśe. Jubilejne lěto ewangelskeje cerkwje jo móžnosć dało wuzwignuś wósebnu rolu reformacije pśed 500 lětami za wobstaśe serbskeje rěcy a serbskego luda. Towaristwo jo naraźiło šulsku namšu k temje „Reformacija a Serby“, ako jo se wótměła z wjelikeju licbu wuknikow pśed Lutherowym pomnikom na terenje Dolnoserbskego gymnaziuma w juliju. Dalšne wjeraški lěta 2017 su byli za serbskich kśesćijanow mimo drugim serbski cerkwiny źeń w Tšupcu, nimski ewangelski źeń w Barlinju a swěźeń w Dešnje ku góźbje 30 lět serbskich namšow nowšego casa. Towaristwo jo gjarde na to, až jo móžno, wěcej a wěcej młodych luźi do serbskego cerkwinego žywjenja zapśěgnuś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś