Jo nagranjał luźi, až deje powědaś ze źiśimi serbski: „Chtož wumějo dwě rěcy, jo mudrjejšy!“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 06. december 2017
Ceptaŕ Hühnchen z mósćańskimi wuknikami 1956.
Postowa kórtka Hanza Hühnchena na jogo źowki źowku Utu, ak jo bydliła w internaśe pśi Serbskej rozšyrjonej wušej šuli w Chóśebuzu.Šula w zelenem 1934: wucabnik Hühnchen sejźi na pjeńku na lěwem boce.

Na sympoziumje k cesći Hanza Hühnchena (1882-1977) – serb­skego patriota, ceptarja, kantora a organizatora serbskego žywjenja – pśed dwěma tyźenjoma jo jogo źowki źowka Katrin Urbańscyna pśigótowała rědnu prezentaciju we serbskej rěcy wót žywjenja swójogo starego nana – Casnik jo pśed tyźenjom pisał. Pśez to su pśisłucharje zgónili wjele nic jano wót jogo serbskich statkow, ale teke wót tencasnych wobstojnosćow a familijowego žywjenja. Sympozium jo organizěrowało Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś