Změju 1,1 milion euro za projekty

Awtor: Gregor Wiecorek srjoda, 06. december 2017

Wórjejce/Hoyerswerda. Rada załožby za serbski lud jo wobradowała pětk we Wórjejcach. Znowa wunjaso jich etat 18,725 milionow euro. Institucijam buźo se pśi tom pódobne spěchowanje dostaś ako lětosa – tu powěsć jo rozjawiło serbske radio mdr. Institucije deje se wěcej pilnowaś wó marketing, wó dobywanje dorosta a wó „tśeśe pjenjeze“, jo w radiju groniła pśedsedarka załožboweje rady a generalna sekretarka FUEN Susann Šenkec.

Rada załožby jo wótbiła pšosbu towaristwa „Smy“ wó financěrowanje wuzwólowanja prědnego serbskego parlamenta (glej powěsć na 1. boce).

Za projekty změjo załožba 1,1 milion euro. Dotychměst jo 80 projektow wordowało pśipowěźonych. Kótare wót nich budu se zwóliś, to njejo hyšći wěste – wósebna pśirada buźo załožbowej raźe we tej nastupnosći raźiś.

Zastojnstwo załožby buźo wušej togo kužde lěto zjawnosći rozpšawu (Bericht) daś, za co su pjenjeze wudali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś