Prezidium buźo se dwójcy k lětu ze župnym pśedsedarstwom zmakaś

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 06. december 2017

Wórjejce/Hoyerswerda. Pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik a dolnołužyski župan Wylem Janhoefer stej pódpisałej pśi góźbje wobradowanja zwězkowego pśedsedarstwa pśed tśimi tyźenjami aktualizěrowane kooperaciske wujadnanje mjazy župu a kšywowym zwězkom. To nowe we tom wujadnanju jo, až prezidium zwězkowego pśedsedarstwa buźo se dwójcy k lětu z pśedsedarstwom Domowinskeje župy Dolna Łužyca zmakaś. Doněnta jo to zmakanje se stało jano raz k lětu, a wó to pśeměnjenje jo župa pšosyła – jo Dawid Statnik Casnikoju wulicował. Wušej togo jo we wujadnanju wustawjone, až we regionalnej pśiraźe za projekty LEADER we wokrejsu Sprjewja–Nysa a we regionalnem forumje LEADER w Błotach budu zastupniki župy Domowinu zastupowaś. [LEADER – pód tym mjenim chowa se projekt EU k pódpěranju inowatiwnych projektow na lanźe].

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś