Su našu rěc a kulturu w Pólskej pśedstajili

Awtor: Franziska Albert srjoda, 06. december 2017
Pólska, ukrainska a serbska młoźina we muzeju pód gołym njebjom w Ochli. Fośe: Franciska Albertowa

W drugej połojcy nowembra jo se w Zelenej Górje wótměł projekt „Póznawamy se bližej“, kenž jo se spěchował wót euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobrawa. Na njom su se wobźělili pólske, ukrainske a serbske młodostne. Toś ten projekt wobstoj ze tśich źělow, kenž dejali se zmysłapołnje zwězaś. Aby se to raźiło, su projektowe partnarje zwopšawdnjenje intensiwnje pśigótowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś