„Jo sebje serbstwo we dušy wobchował“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 29. nowember 2017
Sympozium k cesći Hanza Hühnchena: Jogo źowki źowka Katrin Urbańscyna wjeźo pśez stacije jogo žywjenja. Foto: G. W.

Lětosa pśed 125 lětami, kradu na 29. nowemberu lěta 1892, jo se w Radowizy naroźił Hanzo Hühnchen (1892–1977) – serbski pa­triot, ceptaŕ w Mósće a załožaŕ dweju tamskeju chorowu, wobdarjony wulicowaŕ, awtor njelicnych nastawkow a artikelow, ak su se wótśišćali w Casniku a Serbskej Pratyji, cłonk pśedwójnskeje Maśice Serbskeje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś