Lacarusowy efekt

Awtor: Christiana Piniekowa srjoda, 22. nowember 2017

Njok how pisaś wó thrileru ze samskim engelskim mjenim a teke nic wó fenomjenje zasejnamakanja zwěrjetow, kenž maju biologi za wótemrěte. Sotšy Marija a Marta stej žałowałej wó swójogo zamrětego bratša južo styri dny. Jezus pak jo Lacarusa z Betanije wótžywił (Jan 11). Kaki źiw! Pśed 500 lětami jo se chopił proces wótžywjenja kśesćijaństwa – a co wóstanjo pó lětosnem jubileumowem reformaciskim lěśe za serbskich ewangelskich kśesćijanow? Jo było wjele wěcej pśidatnych serbskich aktiwitow. Kak jo take móžno? Ewangelske Serby w Dolnej Łužycy chapjaju zacuwaś, až słušaju k cerkwinemu zgromaźeństwu. W góspódarskem planje EKBO za lěśi 2018/19 jo až doněnta nejhuša suma zapisana za serbske wósadne žywjenje, za źěło ze źiśimi a młodymi luźimi, za serbski wósadny centrum. To njeby měli, gab se njehutwóriła EKBO a gab njepśišli serbske kśesćijane w Srjejźnej a Dolnej Łužycy pód jadno organizatoriske kšywo. Tegdy juž dawno za slěpjańskich serbskich luźi eksistěrujuca cerkwina kazń jo pśeźěłana dostała płaśiwosć tež za bramborskich (2005).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś