„Musymy źiśam serbsku rěc z lubosću dalej dawaś“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 15. nowember 2017
Hanzo Wylem-Kell, Sandra Wylomwa z góleśima. Źowka Wanda tšuchliwje schowa swójo woblicko, mały Janoš stoj pśi mamje. Foto: S.K.

We našom rěźe wó starjejšych, ako powědaju wěcej ako jadnu rěc ze źiśmi, cytaśo źinsa interview z Hanzom Wylem-Kellom. Wón jo wjednik pśedewześa „Energieautark GmbH“ a dolnołužyski powědaŕ iniciatiwy Serbski Sejm. Wón bydli z familiju we Huštanju (Wüstenhain). Z nim jo powědała Stefanie Krawcojc.

Nowy Casnik: Kněz Kell, kaka jo Waša familijowa situacija?

Hanzo Wylem-Kell: Som žywy ze žeńsku Sandru a młodšyma góleśoma we wjasce Huštań, ako słuša k Wětošowu. Smy z Lipska pśiśěgnuli pśed dwěma lětoma. Wušej togo mam syna Milana a źowku Lejnu z prědnego manźelstwa.

Kak stare su Waše źiśi?

Milan jo 19 a študěrujo medicinu we Halle. Lejna jo 17 a pśigótujo se na abituru. Wanda jo 5 a Janoš 2,5.

Wót źo pochadaśo?

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś