Na kjarchobach pali se wjelicka licba swěckow

Awtor: Alfred Siatecki srjoda, 15. nowember 2017
Rowy na kjarchobje w městašku Łagow. Foto: Alfred Siateck

Srjodu, 1. nowember, su wšykne wjelike kupnice a lody w Pólskej byli zamknjone. Na tom dnju su swěśili swěźeń wšyknych swětych. To jo jaden wót 11 swěźenjow w běgu lěta w Pólskej, źož wikowarje a pśedawarje maju njeźěłabny źeń.

Katolska cerkwja swěśi na 1. nowemberu swěźeń wšyknych swětych (Wszystkich Świętych). W Pólskej jo na tom dnju wustawjony oficielny swěźeń, njeźěłabny źeń. To jo tradicija, až pśisamem kuždy Pólak wudajo se na tom dnju na kjarchob woglědat. Kuždy, ak ma tam te swóje. Glich njejo to źeń spominanja na wšykne njaboge, ale zapšawom jano na te, kótarež jo katolska cerkwja za swěte narjakła. Weto swěśe jen w Pólskej tak, ako by to był swěźeń wšyknych njabogich.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś