„Rěcny management“. Tak jo kuždy na wuwiśu rěcy wobźělony, nic jano elity

Awtor: G. Wieczorek srjoda, 15. nowember 2017
Prof. Roland Marti z Pósaarskeje uniwersity. Foto: Jakub Sokół/RCW

Chóśebuz/Cottbus. Prof. Roland Marti, slawist z Pósaarskeje uniwersity w Saarbrückenje, jo kóńc oktobera w klubowni Dolnoserbskego internata źaržał pśednosk na temu My smy wšykne zagronite za rěc – wót rěcnego planowanja k rěcnemu managementoju. Na pśednosk a rozgrono jo kazał Rěcny centrum Witaj w měsće w ramiku akcije Jo! za tebje!

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś