Film wó Serbach ned dwójcy mytowany

Awtor: Horst Adam srjoda, 15. nowember 2017
Wjasele jo było wjelike, ako jo Sabina Siegowa pśepodała zagronitym filma „Heimatliebe“ wósebne myto serbskeje załožby. Foto: M. Helbig

Z města/Chóśebuz. Na 27. filmowem festiwalu wót 7. do 12. nowembra su pokazali wušej 200 filmow ze 42 krajow cełego swěta. W 17 z nich su filmarje zapopadnuli žywjenje we Dolnej a Górnej Łužycy, a te su se publikumoju pśedstajili na wósebnem filmowem zarědowanju pónjeźele, 6. nowembra, wjacor w starem znatem kinje „Weltspiegel“ w měsće. Tam su južo 15 raz wugótowali program „Cottbuser Filmschau“ a to ako pśecej južo źeń pśed oficialnym zachopjeńkom festiwala. Ta ma mjaztym južo dobru tradiciju a jo teke tenraz pśiwabiła wjele nar-skich pśiglědari, wósebnje z młodšeje generacije. Wokoło 500 gósći su licyli ten wjacor w kinje „Weltspiegel“.

A te su dožywili napšawdu zajmny a pisany filmowy wjacor. Pśisamem tśi góźiny dłujko su glědali na te 17 filmow, kótarež su nawjerśeli za wětšy źěł młode amaterske filmarje z Bramborskeje a Sakskeje. Paleta jo była wjelgin pisana – pó temach a teke pó žanrach. Su to byli reportaže, portreje, dokumentacije, luštne štucki a druge.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś