Wšykne styri „Lubiny“ du do Pólskeje

Awtor: Horst Adam srjoda, 15. nowember 2017
Pósćenje myta za nejlěpšy film: głowny grajaŕ we filmje „Ja som mordaŕ“ Mirosław Haniszewski a režiserka filma „Źiwe rože“ Anna Jadowska. Foto: M. Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś