Z basnikarskeju dušu zwězany ze swójim Móstom

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. oktober 2017
Basnik dr. Fryco Libo w bibliotece Serbskego domu w Chóśebuzu. Foto: Alfons Wićaz

Źaržym knigły w rukoma z pisaneju wobalku a z titlom „Bóśon z Mósta“. Z jich awtorom Fryco Libom som se gano zmakał w bibliotece chóśebuskego Serbskego domu. Rědne jo to wudaśe z pódtitlom „Pěsnje a wjerše“. Wóno wopśimjejo wěcej ako sto basnjow, kótarež na mnjo statkuju hejnak spiwy a štucki połne zacuśow a wuraza. How se jawi dłymoka zwězanosć awtora pśedewšym ze swójeju domownju wokoło jsy Móst a ze serbstwom. Libowe basni wulicuju wó lubosći, tužnosći, smjerśi, gluce a radosći kaž tež wó dušynej bólosći. Ale wopisuju teke směški, pódawki a druge zjawy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś