Njepilic dwór: Ansambel z brunicowych stronow w Čechojskej jo wustupił

Awtor: Jost Schmidtchen srjoda, 11. oktober 2017
Dobra jěza – to jo znamje swěźenja na Njepilic dwórje. Annemarie Heinowa a Gerdi Nowakowa scynjatej prampany kał na talaŕ. Foto: Jost Schmidtchen

Rowne/Rohne. Njeźelu pśed dwěma tyźenjoma su tudy swěśili swěźeń na Njepilic dwórje. Wjedro jo było zymne, ale wšykne ławki su byli weto wobsajźone. Na gósći jo cakał program. Wustupili su ansamble z Barbuka, Ćiska (Zeißig) pla Wórjejc a folklorny ansambel Krušnohor z Chomutova w Čechojskej.

Swěźeń jo se zachopił z namšu wót dweju štundowu, na kótarejž fararka Jadwiga Malinkowa jo jadno góle dupiła. Pó namšy jo na gósći cakał burski mark z dobrymi wěcami wót šlachtowanja, z mazańcom, z pjaconeju rybu a swinju. Teke wjelicki kóśeł z jajoweju zupu a prampanym kałom jo na gósći cakał. Annemarie Heinowa a Gerdi Nowakowa stej tu jěź woglědarjam pśedawałej. Sajźiło jo zasej Njepilic klěb, pjakaŕ Tšamaŕ, južo wuměńkaŕ, jo to śěsto měšał. Pśi jadnej budce su prezentěrowali wšykne knigły, ak su napisane w serbskej slěpjańskej rěcy. Tych jo tuchylu bejna licba wordowała! Šalmajowa kapela z Rownego jo tśi štundy grała k zajtšnemu piwu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś