Ma spódobanje na ‚śmojtej romantice‘

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. oktober 2017
Jill-Francis Ketlicojc na Serbskem bliźe. Foto: G. W.

Chóśebuz/Cottbus. Na Serbske bli­do Serbskego muzeja pśedslědny pětk jo wordowała pśepšosona Jill-Francis Ketlicojc ze Žylowa, 26lětna studentka pśirownujuceje literatury a interdisciplinarnych pólskich studijow na uniwersiteśe w Halle-Wittenberg. Wóna jo nejskerjej ta tuchylu nejmłodša serbska basnikarka, ako pišo basni a tšojenja w dolnoserbskej rěcy. A rowno wokoło jeje literarnego twórjenja jo se platło rozgrono, na kótarež su pśišli mjazy drugim te nazgónjone literaty srjejźneje a staršeje generacije: Jurij Koch, Ingrid Hustetowa, Christiana Piniekowa a Madlena Norbergowa.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś