Nowy nimsko-serbski šulski centrum nastanjo

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 11. oktober 2017

Slěpe/Schleife. Stwórtk tyźeń su tudy cesnje rozny kamjeń k nowemu Nimsko-serbskemu šulskemu centrumoju załožyli. Šołta Reinhard Bork (CDU) jo źaržał grono: „To jo inwesticija na dłujki cas do pśichoda a do infrastruktury gmejny a cełeje wósady“. Pśi załoženju su pódla byli sakska ministarka za kulturu Bunhild Kurthowa (CDU), zastupniki LEAG, wótpósłanej nimskego parlamenta Michael Kretschmer (CDU) a Thomas Jurk (SPD), wótpósłanej sakskego parlamenta Lothar Bienst (CDU) a Thomas Baum (SPD) kaž teke zastupniki komunow, góspodarstwa a wobydlarje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś