Šćercanje mjacow na familijowem kóńcu tyźenja

Awtor: Michael Helbig srjoda, 11. oktober 2017
Wjerašk familijowego kóńca tyźenja pla „Starego luda“. Wójna we 10. stolěśu – wójnarje su wobstupili wjas a wopytuju se z mócu pśez wrota nutś dobiś. K biśu pśigótowane muže jim zadoraju. Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś