Wótnowotki Witaj we Nowej Niwje?

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 13. september 2017
Witaj w Nowej Niwje jo było jadnučke póbitowanje z wusokim rěcnym niwowom w źiśownjach w cełem wokrejsu. Foto: St. Krawcojc

Kóńc Witaj w źiśowni w Nowej Niwje jo był wjeliki tema w Serbskej raźe. Rozgórjony dla togo jo był wósebnje we wokrejsu zagronity za serbske nastupnosći Dieter Freihoff. Jo k wěsći dał, kak kšuśe su pjerwjej wójowali, až buźo Witaj w Nowej Niwje. Wejsny šołta Norbert Janetzki jo był wuźěśony (entsetzt), ako jo wót togo zgónił, jo gronił Freihoff.

Freihoff wiźi winu wósebnje w amśe Luboraz-Górne Błota. Wóni njejsu z nim powědali, ale su kśěli tu wěc zamjelcaś, měni serbski zagronity. W Nowej Niwje jo była jadnučka Witaj-kita w cełem wokrejsu, jo pódšmarnuł. Teke Anika Schäferowa ako wjednica pśisłušnego amta njejo zapśěgnjona była a jo akle w pśedpólu pósejźenja Serbskeje rady wót togo zgóniła. Freihoff jo měnił, až buźo se to direktnje na šulu w Tšupcu wustatkowaś, źož njepśidu wěcej wukniki z dobrym rěcnym niwowom z Noweje Niwy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś