„Som kśěła byś górjejbrana nimska“

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 26. julij 2017
W krejzu drugich jubilarow stojtej Anna Twarcowa (prězy z kijoma) a nalěwo wót njeje Helene Meršeńcowa (z fijołkojteju drastwu). Foto: I. Neumannojc

Dešno/Dissen. Kulowaty jubilej konfirmacije jo swěśiła 16. julija w dešańskej cerkwi kopica luźi. Wóni su byli ze wšakich starstwowych kupkow: mjazy 80. jubilejom a 25. jubilejom konfirmacije. Ten 80. jubilej, dubjanu konfirmaciju, jo swěśiła Ana Twarcowa, pśiduca jo była Helene Meršeńcowa z 75. jubilejom, teju kronjuwelnu konfirmaciju. 70. jubilej (gnadnu konfirmaciju) jo swěśiło južo pěś luźi rowno tak ako zeleznu (65 lět) teke z pěś luźimi. Dejmantnu (60 lět) a złośanu su ze źewjeś a źaseś luźimi swěśili. Pśi slobranem jubileju su se tśo muske wobźělili.

Taki swěźeń ze swěźeńskeju namšu doprědka jo dobry póstark, aby zasej ze noweju wótwórjonosću a fryšnym pózbuźenim glědali na swóju wěru. Wósadna fararka Katharina Köhlerowa jo we swójom prjatkowanju rowno na to pokazała. Wukniki Jezusa su spóznali we njom te wažne wěcy, dla togo su jomu slědowali. Njejo šło wó wjedro abo rozdrosćenje. Jubilary su dostali wót fararki žognowanje a wopismo. Za wšych jo było Bóže blido.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś