Ze zapalonosću wugba kulturne źěło na bazy

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 19. julij 2017
Gerald Schön (drugi wótlěwa, na spiwańskem wótpołdnju kupki „kólesko“ na dwórje Hanza Šustera w Trjebinje) angažěrujo se južo pěś lět dłujko za serbske źěło z chorami w Dolnej Łužycy. Foto: A. Kirschke

Šesć do sedym razow wob lěto zmakaju se žeńskecy chor Janšojce, měšany chor Drjejce, nimsko-serbski chor Žylow, błośański žeńskecy chor Lubin a serbski chor Łužyca na chorowej źěłarni. Dwójcy abo tśi raz wóni wšykne gromaźe wustupiju. „Ja je gromadu wjeźom kšasnego a mócnego spiwanja dla. Taki masowy chor jo jadnorazowy.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś