Wejsanarje se wjasele, až maju taku spódobnu cerkwju

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 19. julij 2017
Drjejcański a janšojski chor spiwatej gromaźe namšy. Foto: R. Kargowa

Drjejce/Drewitz. Pó wobšyrnem saněrowanju jo tudejšna cerkwja se k swójomu jubilejoju njeźelu tyźeń prezentěrowała wótwenka we swěśecem běłem „woblacenju“. „Spěchowańske towaristwo za zdźaržanje Drjejcańskeje cerkwje“ jo gromaźe z wósadu na nogi stajiło program z wusokim niwowom za stare, młode a źiśi. Na namšy dopołdnja jo se pokazało, až ta jadnora drjejcańska cerkwicka by mógała nanejmjenjej na tom dnju wětša byś. Pśeto namšarjow jo było wěcej ako městow we ławkach, a to se tak cesto njestanjo.

Mjazy namšarjami stej byłej direktorka picańskego amta Elvira Hölznerowa a pśedsedarka amtskego wuběrka Karin Kalawcyna. Faraŕ Ingolf Kśenka jo wuwitał Angelu Buhsowu wót pśedsedarstwa towaristwa a jo se jej źěkował za pśigótowanje jubileja a wšu procu. Wjasele jo wobwěsćił, až jo wjele namšarkow pśišło w serbskej drastwje, pśisamem hejnak prědk 190 lět. Tencas pak su hyšći wšykne žeńske chójźili namšu w serbskej cerkwinej drastwje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś