Serbske nałogi – mócna misionska komponenta

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 19. julij 2017

Zgórjelc/Görlitz. Superintendent ewangelskeje cerkwje EKBO (Barliń–Bramborska–šlazyńska Górna Łu­žyca) Martin Herche wiźi we nałogach a tradicijach łužyskich Serbow „mócnu misionsku kom­ponentu“. Nałogi kaž jatšowne spiwanje góźe se za jogo zdaśim derje, aby we seku­la­rizěrowanem, njefromnem wob­swěśe wažne wugrona kśesćijańskeje wěry rozšyrjali. To zmóžnijo pśistup k wěrje luźam, ako howac wó cerkwju njeroźe. To jo Herche gronił e­wan­gelskej powěsćowej agenturje idea pśi góźbje Serbskego cerkwinego dnja w Tšupcu pśed dwěma tyźenjoma. Herche jo pśewzeł patronatstwo (Schirmherrschaft) togo cerkwinego swěźenja.

Herche jo pśistajił, až dwójorěcnosć a wšake kulturelne kórjenje wěrjecych słušaju k bogatstwam cerkwje. „Cerkwja EKBO ma źěkowano Serbam namdušu swětkownu komponentu“ [swětki su we kścijańskej tradiciji swěźeń swětego ducha, kótaregož Bog „wulewa na lud“].

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś