Pśedslědny kóńc tyźenja su swěśili we Tšupcu Serbski cerkwiny źeń. Teke źiśceca namša jo była. Pódla jo 13 źiśi było. Pśijěli su z Błotow kaž tež z Ralbic w Górnej Łužycy. Zgromadnje su spiwali, se módlili a słyšali to bibliske tšojenje wót zgubjonego syn

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 12. julij 2017
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś