W serbskej drastwje górjejbranej

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 28. junij 2017
Rědny cynk w Bórkowach: Konfirmandy bjeru swójo prědne Bóže blido wót fararja. Pótom dawaju Bóže blido drugim namšarjam. Wuźěliju luźam we ławkach klěb a cerwjene wino.

Górjejbranje jo jadno tych tšojenjow we žywjenju, kótarež se stanu jano jaden raz. Kótarež su kradu wósebne a dla togo se cesnje swěśe a to z cełeju familiju. Wósebnosć togo tšojenja stej lětosa dwě źowći w Bórkowach kradu pódšmarnułej: Jasmin Lukasojc a Annika Tolksdorfojc stej dałej se górjejbraś w serbskej drastwje.

Wašnja górjejbranjow se pśiměrjujo modam casow. Kuždy wě, až su byli konfirmandki we serbskich stronach pjerwjej w burskej drastwje woblacone. W kradu cesnej carno-běłej. Tak to znajomy wót starych fotow a etnografiskich wopisowanjow. To jo staw slědnych lětźasetkow górjejbranjow w serbskej drastwje, někak w 1930ych lětach. Kak jo w casach pśed tym było, jo śěžko wuzgóniś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś