Serby su se pokazali

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 21. junij 2017
Na serbskej namšy w Barlinju jo se wobźěliło teke kopica žeńskich ze janšojskeje wósady we swójich serbskich drastwach. Foto: H. Leipner K. Köhlerowa

Južo kóńc maja, wokoło stupnego stwórtka, jo był w Barlinju ewangelski cerkwiny źeń. Na tom nejžwětšem zmakanju ewangelskich kśesćijanow w Nimskej jo se wobźěliło teke pór wósadow ze serbskego sedleńskego ruma. A někotare wót nich su teke gjarźe na to pokazali, až serbske su.

Na pśikład su byli žeńske z Gołbina serbske woblacone w swěźeńskej drastwje srjodu wjacor na wjacorje zmakanjow. Tam su sebje a serbsku kulturu pokazali a su nar-skim luźam rozkładli, co z tym serbskim na se ma. Wóni su byli źěl wjelike stojnice, ako su měli wót gołkojskeje wósady. Teke z Cowjego (Zaue) su tam měli stojnicu a teke tam su byli žeńske w serbskej swěźeńskej drastwje pśipódla.

artikel pógódnośiś
(2 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś