70 lět pozawnowy chor Žylow-Dešno-Strjažow

Awtor: Georg Zielonkowski srjoda, 14. junij 2017
W Žylojskej cerkwi su swěśili tšubarje 70. jubilej swójogo chora. Foto: G. Zielonkowski

Žylow/Sielow. Zjadnośeństwo pozawnowych chorow Žylow-Dešno-Strjažow jo swěśiło gano 70. jubilej swójogo wobstaśa. W Žylojskej cerkwi su měli koncert z kradu wjele tšubarjami. Nic jano te tuchylu 15 aktiwne tšubarje togo zjadnośeństwa su tam pśipódla byli, ale teke dalšne tšubarje. Wóni su Žylojski pozawnowy chor z tym pśechwatali, až su tam pśipódla byli, aby zgromadnje muzicěrowali. Pśišli su na psikład z Gogolowa, Drjowka, Wjelceje a z Města wót kloštarskeje cerkwje. Tšubili su pód nawjedowanim krajnego zagronitego za pozawnowu muziku Siegfrieda Zühlkego wuliminozny koncert.

Koncert jo moderěrowała Carolin Harpojc. Mjazy kusami jo wulicowała wót stawiznow togo chora. Studentka jo na zachopjeńku pśisłucharjam k wěsći dała, co k takim choram w bibliji stoj. Jo k tomu citěrowała z 4. knigłow Mojzasa, źož jo ten Kněz Mojzasam nadawk dał, až dej se dwě slobranej trompeśe wobstaraś. Z jima dej wósadu gromadu wołaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś