Serbske typcheńki na Hiddensee

Awtor: Christiane Piniek srjoda, 14. junij 2017
Brjog w pśedsezonje na Hiddensee mjazy Klosterom a Vitte. Fota: Christiane Piniek
W kjarcmje Zum Enddorn w Griebenje.Gódowny bom w domowniskem muzeju w Kloster.

Ewangelska wósada pśi Serbskej cerkwi w Měsće jo kazała prědny tyźeń w aprylu na tradicionelny nabóžny tyźeń, kenž se pśewjedujo pśi Baltiskem mórju na kupje Hiddensee. W sedlišću wobgóspódarjujo Kloster ewangelska cerkwja zmakański dom ze samozastaranim. Na nabóžnem tyźenju wó cerkwinem gronu lěta jo se lětosa wobźěliło 19 wósadnych gromaźe z fararjom Andreasom Jagdhuhnom, dłujkolětnym organizatorom toś tych tyźenjow. Dopołdnja a pó wjacorach wótměwaju se temowe rozgrona abo praktiska zaběra. Wótpołdnja ma kuždy wobźělnik a kužda wobźělnica wólny cas a póžywa pó swójom kśěśu a swójej kondiciji kupu z jeje muzejami, kafejownjami, lodkami a se wě, jeje kšasneju pśirodu: mórjo, płony a nagły brjog, fryšny mórski powětš. Žeden ciwilizatoriski zogol njemóli, dokulaž jo priwatny awtowy wochad na kupje zakazany. Wětšyna pśipušćonych awtow, na pśikład wórowe transportne jězdźidło a kupowy bus, su wugótowane z elektromotorom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś