„Z Bogom a z rogom a ze stareju Kowalku“

Awtor: Gregor Wiezocrek srjoda, 14. junij 2017
Hatkojc Fryco a Ruth we jagodach w Luboraskej góli w lěśe 2009. Wónej znajotej te nejlěpše flaki, źož rosćo nejwěcej pogjarzlinow (Preiselbeeren), carnych jagodow a gribow. Foto: G. W.

Wón njejo napisał žedne knigły, žedne basni, žedne kjarliže daniž wjelike literarne źěła. Jogo mě buźoš we leksikonach něgajšnych a źinsajšnych serbskich wójowarjow a patriotow pódermo pytaś. A weto buźo wjele powědarjow serbskeje rěcy ze źěkowneju wutšobu a we lubosći na njogo spominaś. To grono jo how wót bura Fryca Krügera ze Strjažowa, kótaremuž su na serbske gronili Hatkojc Fryco abo Hatko. Wón jo zamrěł na 3. maju, we 88. lětu swójogo žywjenja.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś