Šesć fachowych wuběrkow buźo

Awtor: Horst Adam srjoda, 14. junij 2017

Rowno tak ako pśi bramborskem parlamenśe a pśi wokrejsnych sejmach, pśi měsćańskem parlamenśe a drugich wuzwólonych komunalnych gremijach změjo teke nowe Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny swóje fachowe wuběrki. Jich buźo dogromady šesć a w nich źěłaju w prědnem rěźe sobu cłonki pśedsedarstwa a k tomu dalšne wěcywuznate (sachkundige) serbske luźe, ako se derje wuznaju w kulturje, šulstwje a na drugich pólach Domowinskego źěła. Cłonki pśedsedarstwa su se mógali sami rozsuźiś, w kótarem wuběrku kśě sobu gótowaś. Kuždy cłonk dej nanejmjenjej w jadnom wuběrku sobu źěłaś. Katrin Šwjelina na pśikład co sobuźěłaś we wuběrku za kulturu a wuměłstwo a Jenifer Dünnbierowa jo se rozsuźiła za wuběrk za šulstwo.

Buźomy kandidatow wopšašaś

Na pósejźenju su se cłonki pśedsedarstwa na to dojadnali, kak co Domowina sobu „zapśimnuś“ do wu-zwólowanja nowego nimskego parlamenta 24. septembra. Pśi tom pak njoco Domowina se chyliś na bok jadneje abo dweju partajowu, ale co wóstaś njewótwisna. Cłonki Domowiny deje sami za sebje rozsuźiś, komu daju swój głos.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś