Šulska namša se pśigótujo

Awtor: Christiane Piniek srjoda, 14. junij 2017

Chóśebuz/Cottbus. Wałtoru pó swětkach jo se zmakała k dalšnemu razoju pśigótowańska kupka za šulsku namšu. Beate Höppnerowa, ceptarka nabožniny na Dolnoserbskem gymnasiumje, serbska dušypastyrka z Dešna Katharina Köhlerowa a Christiana Piniekowa, pśedsedarka zastupna Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi a cłonk kupki serbska namša pśigótuju z dalšnymi akterami pó tśilětnej pśestawce znowa serbsko-nimsku šulsku namšu. 7. šulska namša stoj w lěśe reformacije pód motom Nowe teze trjeba kraj. Młoda wuknikojska źiwadłowa kupka šule pśgótujo graśe, šulski chor zwucujo pód nawjedowanim Geralda Schöna kjarliže, dujarje ewangelskego cerkwinego krejza Chóśebuz kśě wuwitaś namšarjow a techniku stajijo mjazy drugim Nimska cerkwja w Měsće k dispoziciji. Pó namšy wótmějo se šulski swěźeń Dolnoserbskego gymnaziuma k wobkóńcenju šulskego lěta, źož pśedstajiju wukniki a wuknice rezultaty swójogo źěła minjonego lěta.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś