Kaszëbë – tak pomjeniju se Kašuby sami

Awtor: Alfred Siatecki srjoda, 07. junij 2017
Wót lěta 2008 maju we 45 jsach pólsko-kašubske tofle.
Plińce (mlińce), pśigótowane wót Danuty Dzwonkowskeje.

Kašubow dajo wó 300.000 do 500.000, pśi comž kašubsku rěc powěda aktiwnje wó 100.000 luźi. Wóni bydle pśedewšym w Kašubskej, pódwjacor wót Gdańska. To jo pód-zajtšny źěł Pomorskeje, kótaryž jo w nimskej historiografiji Pomorellen pomjenjony. Jich głowne wokrejsne města su: Wejherowo (na kašubski Wejrowò), Kartuzy (Kartuzë), Kościerzyna (Kòscérzna), Chojnice (Chònice), a Bytów (Bëtowò).

Wušej togo wjele jich bydli zwenka historiskego kašubskego sedleńskego ruma: W Waršawje, Gdańsku, Brüsselu a samo w kanadskej prowincy Ontario, źož jo jich wjele se pśed wójnu wupórało, pytajucy za lěpšym klěbom. Wóni bydle teke w Nimskej – 300 lět ga jo jich źinsajšny rěcny teritorium słušał k Pšuskej. Danuta Dzwonkowska ze jsy Stężyca (na kašubski Stãżëca), mólarka a wjednica žeńskecego towaristwa, měni, až Pšuske su kśěli jich z mócu do Nimcow pśeměniś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś