Wěcej za młoźinu cyniś

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 24. maj 2017
Wótlěwa: Cyril Pech, Jan Malink, Ingolf Kśenka, Christoph Ruml, Jadwiga Malinkowa, Thomas Haenchen, Katharina Köhlerowa (na tašce z buttonom „Luther pśiźo k tebje“, kak cołnujo), Daniel Jordanov. Foto: Jan Malink

25. apryla su se zmakali w Chóśebuzu serbske fararje na swóju prjatkarsku konferencu. Prjatkarska konferenca jo zmakanje tych fararjow, kótarež se angažěruju na serbskem pólu. Pśipódla su byli faraŕ Thomas Haenchen (z Bukec/Hochkirch), fararka Katharina Köhlerowa (Dešno/Dissen), Jordanov (Klitten/Klětno), Ingolf Kśenka (Janšojce/Jänschwalde a dolnoserbski dušepastyŕ), Jadwiga Malinkowa (Slěpe/Schleide), Jan Malink (serbski superintendent z Budyšyna/Bautzen), Cyril Pech (Barliń/Berlin) a faraŕ Christoph Ruml (Göda/Hodźij).

Serbska prjatkarska konferenca ma dłujcku tradicuju: wót lěta 1937 su se zmakali až do zakaza. Nowe wóžywjenje jo było w lěśe 2014. Pótakem jo to było 25. apryla 2017 w Chóśebuzu stwórte zmakanje nowego licenja.

Fararka Katharina Köhlerowa jo Casnikoju k tomu napisała: „My smy zgromadnje byli cełe dopołdnjo a smy se rozgranjali wó tom serbskem we našych wósadach, co hyšći trjebamy. Na pśikład comy zgromadnje serbske narodninske kórtki wugótowaś a gótowaś.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś