Jakubica, Mollerus, Hauptmann – Pśiź woglědat drogotki pismojstwa!

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 17. maj 2017
Lubńowski Sarski Zambuch z lěta 1769, serbske spiwarske z Lubnjojskeje wósady. Foto: G. W.

Budyšyn/Bautzen. Dla takego naglěda buźo kuždemu lubowarjeju serbskeje rěcy wutšoba skokaś: We Serbskem muzeju w Budyšynje su něnto, pśi góźbje wósebnego rozpokazowanja „Pěś stolěśow. Serby a reformacija“, nejwětše historiske drogotki dolnoserbskego pismojstwa we witrinach wustajone. To su: 1. Prědny, rukopisny pśełožk Nowego testamenta do serbskeje rěcy z pjera Mikławša Jakubice z lěta 1548, wjelgin derje zeźaržany. 2. Prědne śišćane knigły w serbskej rěcy: Spiwarske z małym katechizmusom, pśestajone do serbskeje rěcy wót tšupcańskego fararja Albinusa Mollerusa z lěta 1574. 3. Lubnjowski Sarski Zambuch Johanna Gottlieba Hauptmanna z lěta 1769 – te slědne serbske spiwarske knigły Lubnjojskeje wósady, kótarež su se w Lubnjowje až do slědneje serbskeje namše w lěśe 1863 wužywali.

Wušej togo namakaju se tam znanki ludoweje fromnosći: toflicki ze špruchami na sćěnu, kaž teke wopismo górjejbranja z lěta 1908 w serbskej rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś