Teke w Nowej Niwje cakaju cołnarje na gósći

Awtor: Horst Adam srjoda, 17. maj 2017
Gaž su wótwórili lětosnu sezonu, jo tam teke wustupiła kuka „Nowa Niwa“. Fota: Horst Adam

Lětosna sezona za cołnowanje w Błotach jo se oficialnje zachopiła. W Lubnjowje, Lubinje a Bórkowach južo jěsnjej. Tam ga su casy južo w zymskem casu gósćam a turistam póbitowali jězdy z cołnami pó Sprjewi a pó drugich błośańskich tšugach a groblach. To groni, až tam pópšawem se ta sezona, ten cas za cołnowanje, śěgnjo pśez cełe lěto.

Tšochu hynac to wuglěda we tych mjeńšych pśistawach (wustawadlišćach), ako na Lipjem, w Radušu, w Bobolcach, w Starej Niwje a w Tšupcu. Wót tam ga móžoš cołnowaś jano wót apryla/maja do nazymy. Tak jo to teke w Nowej Niwje, źož su 1. maja z rědnym swěźenim w pśistawje stupili do noweje, lětosneje sezony za cołnowanje. Casnik jo tam pódla był a co źinsa pśedstajiś jadnogo z tamnych 13 cołnarjow. W pśiducem casu buźo w Casniku to grono wó dalšnych błośańskich cołnarjach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś