Knigły „Serby a reformacija“ w Praze

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 03. maj 2017

Ludowe nakładnistwo Domowina buźo se wobźěliś w maju na knigłowych wikach w Praze. Lětosa budu se wóni wótwóriś 11. maj, na znatej městnosći w Přemysłowem palasće w Holešovicach.

Wiki organizěrujo Zwěstk českich knigłarjow a wudawarjow „Swět knigłow“. Wósebne temy lětosa budu: Genius loci w literaturje, knigły ako zběrarski objekt a knigły k słuchanju. Rownocasnje buźo literarny festiwal.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś