Miłoraz zgromadnje pśesedliś

Awtor: A. Kirschke srjoda, 19. apryl 2017

Trjebin/Trebendorf. Brunicowy koncern LEAG jo rozsuźił 30. měrca, až co Miłoraz pśesedliś. Miłoraske same su zwětšego z tym spokojne. Južo 2008 jo we jadnom napšašowanju 87 procentow wobydlarjow za to zgłosyło.

Ale, tak jo gronił Peter Krause (74), nejstaršy cłonk Miłoraskeje wejsneje pśirady: „Wósebnje tych starych trjefi to pśesedlenje kšuśe. Za tych młodych jo lažćejše“.

23. měrca buźo w Trjebinje (Miłoraz słuša k gmejnje Trjebin) wobydlarska zgromaźina. LEAG co tam rezultaty měrjenja za proch a zogol pśedstajiś. Dalej źo wó dalšne wuwiśe brunicoweje jamy Wochozy II. W juniju dej byś zgromadne pósejźenje gmejńskeju radoju Slěpe a Trjebin, na wobyma pósejźenjoma z „nuznym padom Miłoraz“ na dnjownem pórěźe.

LEAG co Miłoraz ako wósebny nuzny pad pśipóznaś. Koncern stoj zasadnje k tomu dogronje, kótaryž su 2013 zgromadnje z gmejnu wujadnali. Tak jo gronił Thomas Penk, wjednik za rekultiwaciju a pśesedlenja pla LEAG na pósejźenju wejsneje pśirady w Trjebinje 5. apryla.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś