„Musymy socialny měr zasej napóraś“

Awtor: A, Kirschke srjoda, 19. apryl 2017
Tak wuglědaju aktualne plany koncerna LEAG za Wochozańsku jamu, kótarež deje płaśis 25 – 30 lět. Miłoraz kśě pśesedliś.

Slěpo/Schleife. Slěpjańske gmejny mógu zwětšego wóstaś. Górnistwowy koncern LEAG co jano wósebne pólo Miłoraz wótbagrowaś. Za to dejało jadnab 220 wobydlari pśeśedliś.

Toś ten rozsud doglědowarstwa wót LEAG wót 30. měrca jo wobkšuśił pśedzachadnu wałtoru w slěpjańskej gmejnskej raźe Thomas Penk. Wón jo wjednik wótźělenja rekultiwacija / pśesedleński management pla LEAG. Jo teke wujasnił nowy rewěrowy koncept koncerna.

Thomas Penk jo rozpšawił wó pśicynach za to, až LEAG buźo zbyś Wochožańsku jamu II. Płaśizny na wikach za milinu su spadowali, a nimske kněžarstwo ma kšute klimowe cily.

Pótrjefjone luźe maju pó tom rozsuźe LEAG wjele pšašanjow. Cłonki gmejnskeje rady ako Jörg Funda a Ingo Schuster pominaju dłujkodobnu a pšawnisku wěstosć. Až co LEAG se zbyś jamy Hochoza II, dej se w brunicowem planje póstajiś. Jano pśez to njebudu se Rowne, Slěpe-połudnjo, Mułkecy a Trjebink wótbagrowaś. Wóni su teke pominali juristisku wěstosć a jasny casowy plan za pótrjefjone miłoraske pśesedlarje. Wušej togo jo njejasnje, kak pójźo dalej z gruntami, kótarež LEAG jo južo kupił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś