Wažne kšace za wólby do pśedparlamenta

Awtor: Alfons Wićaz srjoda, 19. apryl 2017

Njebjelčice/Nebelschütz. Z konstituěrowanim wuzwólowańskego wuběrka a wózjawjenim wuzwólowańskego napominanja nejpózdźej nazynu co wótwóriś Iniciatiwa za Serbski sejm pśigótowański wuzwólowański proces, kenž ma w februarje/měrcu 2018 wjasć k wu-twórjenju pśedparlamenta. Na to su se sobotu, 8. apryla, w Njebjelčicach na cełodnjowskej klawzurje iniciatiwy jadnogłosnje dojadnali. Na njej su se teke wobźělili někotare cłonki Rady starostow.

Zakład za pśewjeźenje wólbow ma byś wuspěšnje pśewjeźony wótběgowy proces wólbow bramborskeje Rady za serbske nastupnosći.Wótpowědujucy tomu dostanu pó wózjawjenju wuzwólowańskego napominanja Serby we Łužycy a zwenka njeje móžnosć, se zapisaś do lisćiny wuzwólowarjow. Akle pó tom se jim pśipósćelu wuzwólowarske formulary, aby mógali pśez listowe wuzwólowanje swój głos nastajonym kandidatam pśedparlamenta wótedaś.

Kandidatow naraźiju na pśikład towaristwa, cerkwinske wósady, komuny a dalšne gremije.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś