BÓŽE SŁOWO

Togo cłowjeka syn pśišeł njejo, aby jomu słužone hordowało

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 12. apryl 2017

„Pśed tym jatšownym swěźenjom pak, gaž Jezus wěźešo, až jogo štunda pśišła běšo (...), lejašo wón wódu do myjnice, a zachopi tych huknikow nogi myś a wótrěś z teju šorcu, z kótarejuž wón hopasany běšo“.

Lube bratśi a sotśi!

Ja cesto nazgóniju, až luźe, kótarež maju teke to politiske měnjenje ako ja mam, njepśidu zewšym k mócy a njepśemógu swóju wólu hugbaś. To móju hutšobu tužy.

Dla cog dobywaju populisty tak cesto pśi hu­zwólowanjach na swěśe? Jo-li to hobspomnjete nazgónjenje teke wina, až teroristy za broń pśimaju? A dla cogo źo se kolaborateram pódtłocowarjow tak derje? Maśo młogi raz teke take myslenja?

Ach, kak raźi by my tym „małowiźecym“ luźam wušy pódrapali a jim pšawje našćokali! Nic ga?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś