Pśi góźbje 300. jubileja cerkwingo boka w Casniku prezentěrujomy nowy logo

Awtor: Ines Neumann srjoda, 12. apryl 2017

Bok „Pomogaj Bog“ jo za lazowarja Nowego Casnika ceło normalna wěc. Ale we tych 160 lět dłujkich stawiznach Casnika jo to relatiwnje nowo tšojenje, až ten kśesćijański bok se śišći.

Južo kónc 1980ych lět, ako jo pla Dolnoserbow nowe kśesćijańske gibanje było, stej Domowina a Nowy Casnik rozšyrjenje ewangeliskich informacijow sobu pódpěrowałej. Jo dało nowy dialog Domowiny z towaristwom Cyrila a Metoda a superintendenturu. NC jo wó tom rozpšawił a kóńc 1988 jo pśedstajił nowe łopjenko „Pomogaj Bog“ ako pśiłogu casnika Pomhaj Bóh, wudane wót towaristwa Cyrila a Metoda. Ale až do wózjawjenja kśesćijańskego boka w NC stej dejałej hyšći dwě lěśe pśejś. Zachopjeńk 1991 jo pón był prědny raz bok za ewangelskich Dolnoserbow we Nowem Casniku.

Mjaztym jo toś to jatšowne wudaśe wót 12. apryla 2017 jadno jubilejne. 300. cerkwiny bok „Pomogaj Bog“ we Nowem Casniku z tym wudajomy. Cytajśo k tomu pśinosk Wernera Meškanka na 4. boce.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś