Jo był slědny w rěźe serbskich duchownych

Awtor: Bernd Marx srjoda, 29. měrc 2017
Wušy faraŕ Kito Fryco Stempel. Foto a repro: Bernd Marx

Wjele wobydlarkow a wobydla-rjow jo pregowało politiske, duchne, kulturelne a towarišnostne žywjenje błośańskego města Lub-njow w zachadnych wušej 700 lětach. Jaden z nich jo był wušy faraŕ Kito Fryco Stempel, ako jo 2. apryla 1867 wumrěł. Wón jo był ten slědny duchowny w Lubnjowje, kenž jo źaržał serbske namše.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś