Wylem Janhoefer jo nowy župan

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 15. měrc 2017
Zastupny jadnaŕ Domowiny Marcus Końcaŕ gratulěrujo nowo wuzwólonym cłonkam župnego pśedsedarstwa a kandidatam za zwězkowe pśedsedarstwo. Wón sam słuša tejerownosći k tym wuzwólonym. Foto: G. W.

Turjej/Tauer. 25lětny Wylem (Wil­liam) Jahn­hoefer z Brjazyny jo nowy župan dolnołužyskeje Do­mowiny na pśiduce styri lěta. Wón jo wordował wuzwólony na głownej a wuzwólowańskej župnej zgromaźinje pětk w zalu hotela Christinenhof, źož jo se wobźěliło 62 zastupnikow Domowinskich kupkow a towaristwow (wót 80 pśepšosonych). To wuzwólenje jo se stało z wjelikeju wětšynu głosow: šesćo delegaty su se głosa zeźaržali. Wón stupijo stakim na město Haralda Końcaka z Turjeja, kótaryž dla pódłamanego strowja njejo kśěł wěcej kandiděrowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś