„Comy měś zmakanišćo za serbsku rěc a kulturu“

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 08. měrc 2017
Farska brožnja we Wochozach, datěrowana wót lěta 1817. Za jeje zdźaržanje a saněrowanje kaž teke za jeje wu twaŕ ku kulturnemu zmakanišću se zasajźujo towaristwo Šwjelowa brožnja Wochozy z.t. Towaristwo ma źinsa 19 cłonkow. Faraŕ Daniel Jordanov (nalěwo), wejsny zastojaŕ Mario Weier (w srjejźi) a pśedsedaŕ towaristwa Gerd Pittke (napšawo) žyce sebje dalšnych pódpěrarjow. Fota: Andreas Kirschke

Wochozy/Nochten. Tudejša farska brožnja jo z lěta 1817. To wobwěsćijo fachowy pósudk Barlinskich dendrologow. „Něga su měli fararje ze swójimi familijami we tej brožni drobne zbóžo a su tam chowali trajdu, futer a cesto tek seno“, wě Daniel Jordanov. Wón jo wót 2007 faraŕ ewangelskeje wósady Wochozy-Hamor. Farska brožnja jo ta jadnučka zdźaržna bolana brožnja we Wochozach a słuša k nejstaršym twarjenjam we jsy. „Wóna jo wósebnje gódna dla wize twarjenja, dla materiala a stawiznow. Farska brožnja jo typiska za region a stoj za tradicionalnw twarjenje bolanych chromow pśed 200 lětami. Togodla njocomyjej daś rozpadaś, ale ju dłujkodobnje wuchowaś.“ To nam groni wejsny zastojaŕ Mario Weier.

Pó slědach Bogumiła Šwjele

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś