Nowosći ze serbskeje wósady

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 01. měrc 2017

Na pósejźenju pśedsedarstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. 23. februara su wobzamknuli dalšne pśedewześe za lěto reformaciskego jubileja.

Pśiduca serbska namša buźo 26. měrca, zeger 10, w Dešnje z kněni Katharinu Köhleroweju. W aprylu buźo mała wustajeńca w Nimskej cerkwi z historiskimi a aktualnymi nabóžnymi knigłami w serbskej rěcy. Na wjeliku wustajeńcu měsćańskego muzeja wó reformaciji we Łužycy móžomy se wjaseliś w nazymje. Serbske nadpisma w Serbskej cerkwi budu tema jadnogo medijowego projekta wuknikow Dolnoserbskego gymnaziuma. W projekśe nawjerśiju krotki film a nagraju zukowu dataju ze serbskimi bibliskimi gronkami.

Pśedsedarstwo jo pśepowědało terminy a projekty na dlejšy cas. Za cełu serbsku wósadu jo zasej wulět z busom zaplanowany. To buźo 16.12. do Budyšyna z woglědanim adwentskego koncerta Serbskeje kulturneje brigady w Michałskej cerkwi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś