Glědaś na reformaciju

Awtor: Hartmut S. Leipner srjoda, 01. měrc 2017

Kórjeń/Slěpe. Lěto reformaciskego jubileja jo teke w Serbach wjelgin wuznamne, až reformacija pśed 500 lětami jo wažny póstark dała za wuwiśe a zdźaržanje serbskeje rěcy.

Ako stwóriśel dolnoserbskeje pisneje rěcy jo wiźony Jan Bogumił Fabricius. Wón jo se naroźił 1681 w Zwěrynje nad Wartu (nimski Schwerin an der Warthe). Jo studěrował teologiju w Gießenje a w Halu a jo był mócnje wobwliwowany wót Augusta Hermanna Franckego a idejow pietizma. Kněžka Carl Hildebrand von Canstein a Christian von Pannwitz z Kórjenja stej se za njogo zasajźiłej, a toś Fabricius w l. 1702 jo dostał fararske městno w Kórjenju. Tencas jo to była cysto serbska wjas a rownož Fabricius jo nejskerjej nimskego póchada był, jo se malsnje serbsku rěc pśiswójł. Z pódpěru kněni Anny Justiny von Pannwitz jo załožył serbsku śišćarnju, źož jo wudał serbske knigły. W lěśe 1707 jo to był Lutherowy mały katechismus, a w lěśe 1709 jo wudał Nowy Testament na zakłaźe staršych pśełožkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś