„Cu se staraś wó gódnotu dolnoserbskeje kultury a wósebnje rěcy“

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 08. februar 2017
Uta Henšelowa wita ako nowa wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu wita wutšobnje wšyknych zajmcow a pśijaśelow šule. Foto: I. N.

Wót 1. februara jo Uta Henšelowa wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Jeje pśedchadnica Marja Elikowska-Winklerowa jo něnto wuměńkarka. „Ta Winklarka“ weto njebuźo se wót wejsanarjow a drugich, kótarež ju rad maju, wótwobrośiś. A „ta nowa“ ma wjele zajmnego a rědnego prědk. Cytajśo.

Nowy Casnik: Kak glědaš doprědka na twójo nowe źěło?

Uta Henšelowa: Som južo gjarda, až som dostała to městno ako nowa wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Dokulaž mam wjele respekta pśed źěłom kněni Winkleroweje. Mě se zda, až wóna jo tak aktiwnje wabiła a źěłała a natwariła serbske narodne žywjenje na jsach w cełej Dolnej Łužycy.

Ja som dožywiła, až kněni Winklerowa jo ducy była zwenka serbskego kraja, na pśikład w Luborazu a w Dolnych Błotach. We někotarych jsach, źož te luźe njejsu za to serbske byli, ale wóna jo tam organizěrowała pśednoski, zmakanja a kurse serbskeje rěcy. A te luźe su pomałem spóznali: „aha, to su naše stawizny“. Kněni Winklerowa jo to jadnorje cyniła. To jo dobre za to serbske.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś