Faraŕ Christian Broniš – pioněr sorabistiki w Dolnej Łužycy

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 28. december 2016
Dr. Anja Pohončowa ze Serbskego instituta, znata teke pśiglědarjam rbb ako moderatorka magacina „Łužyca“, jo źaržała referat w rěcnej šuli. Fośe: G. W.

Chóśebuz/Cottbus. We rědu zasłužonych wuconych serbskich luźi namakajomy teke takich, kótarež su chwalobne statki wugbali, ale jich mě se źinsa jano rědko spomina. K takim nje­dowu­ces­ćonym paršonam słuša faraŕ a rěcywědnik Christian Wilhelm (Kito Wylem) Broniš (1788–1881). Sorabistiske slěźenje jo jogo wugbanje na pólu serbskeje rěcywědy (Sprachwissenschaft) na boce wóstajiło – jo groniła dr. Anja Pohončowa ze Serbskego instituta w Budyšynje we swójom referatu, źaržanem w za­­chad­nem mjasecu we wjažy Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Christian Broniš jo pśed 135 lětami wumrěł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś